Alle behandelingen geschieden conform de tarieven zoals deze jaarlijks vastgesteld worden door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Deze tarieven zijn landelijk gelijk voor alle tandartsen en mondhygiënisten in Nederland.

Voor een goede uitleg over de tarieven en de codes die gebruikt worden verwijzen wij u graag naar de website van de ANT: https://www.mondzorgkosten.nl

Mocht er iets onduidelijks zijn aan uw factuur en u komt er met bovengenoemde informatie niet uit, dan kunt u ons uiteraard bellen op 0521-522396.