Mocht u klachten hebben over behandelingen bij onze praktijk dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk telefonisch dan wel schriftelijk aan ons mede te delen. De ervaring leert dat een duidelijke uitleg of een goed gesprek vaak al veel onduidelijkheden en klachten wegneemt.

Als dit volgens u niet naar behoren is opgelost, dan kunt u bij de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Tandheelkunde (KNMT) terecht voor het verdere verloop volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)